Качество

През 2012 г фирамта внедри и прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на следния стандарт ЕN ISO 9001:2008

isopicture